Kompetanse Jan Sjøberg


• Undervist i konflikthåndtering og kommunikasjon ved Vestoppland Folkehøgskole fra 1993 til 2003 og var hovedlærer for linja ”Samspill og Konflikt” – som seinere fikk navnet: "Fred og Konflikthåndtering".
• Har gått på over 100 timer kurs i ikkevoldelig kommunikasjon med Marshall Rosenberg
• Organisasjonspsykolog og klinisk psykolog fra Universitetet i København (des. 2009). Hovedoppgave om betydning av refleksjon som redskap i forskningsprosesser.
• Mastergrad i Psykologi, Universitetet i Oslo. Mastergradsoppgave: Empirisk studie om kroppsorienterte og gruppedynamiske oppvarmingsøvelser og innvirkning på intersubjektivitet i etterfølgende smågruppesamhandling.
• Mastergrad i ”Organisasjon og Ledelse”, Høgskolen i Østfold. Masteravhandling om dialog og dialogutvikling, med bruk av aksjonsforskning som metode.
• Har tatt hoveddelen av master of science-studiet i "Integrativ Supervisjon" (”Supervision und Coaching”) ved Donau-Universitetet i Krems, Østerrike. http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/supervisioncoaching/index.php
• Samfunnsfaglig cand.mag. fra Universitetet i Tromsø og faglærerutdannelse i musikk, piano hovedinstrument, fra Nordnorsk Musikkonservatorium.
• Har utdannelse i "Integrativ Terapi" (gestalt-, uttrykks- og kroppsterapi). www.integrativ-terapi.no , www.integrative-therapie.de og http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/integrativetherapie/index.php
• Jobber prosessorientert med selvutvikling i grupper og individuelt. Tilpasser dette en pedagogisk ramme.
• Individuelt og gruppeorientert veiledning/supervisjon/coaching/undervisning
• Ledet studieturer om konflikthåndtering til Romania, India og Sør Afrika
• Veiledet i 3 år i "Prosjekt Gatemegling" (arbeid med ungdom) ved Konfliktrådene i Oslo, fokus på opplæringsprogrammet
• Har vært megler i Konfliktrådene i Oslo i fire år
• Holder jevnlig kurs og foredrag i konflikthåndtering og kommunikasjon for organisasjoner, bedrifter, skoler, universitet.
holder kurs i "Ikkevoldelig Kommunikasjon", også kalt "Sjiraffspråk", "Empatisk Kommunikasjon" eller "Et språk fra hjertet" www.sjiraff.org
• Styremedlem i Norsk Organisasjon for Supervisjon, Coaching og Organisasjonsutvikling (NOSCO): www.nosco.noTilbake