Selvutvikling og alternativ tilnærming

Her får du terapeutisk eller mer pedagogisk tilnærming til selvutvikling. Individuelt eller i gruppe. Metodene som brukes hentes fra et vidt spekter - se nedenfor. Arbeidet vil hovedsakelig foregå innenfor rammen av Integrativ Terapi. I sin kjerne er den likeverdige samtalen, som innenfor Integrativ Terapi kalles ko-respondens, som er basis i alt som gjøres av øvelser.

Metoder som brukes etter behov og ønske:

· Kreative medier som tegning, maling, musikk, leire, bevegelse med mer.
· Rollespill og Rollebytteteknikker
· Visualisering, fantasireiser, meditasjon, qi-gong, energiarbeid
· Erfaringsbaserte øvelser

Kontakt: jan@kreativdialog.no

Tilbake