FOREDRAG OG KURS

1. Kommunikasjon og konflikthåndtering
2. Sjiraffspråk - Ikkevoldelig kommunikasjon
3. Selvutvikling og personlighetsutvikling


1. Kommunikasjon og konflikthåndtering (se også vedlegg)
Del 1: Konfliktforståelse, individet i konflikt, egne reaksjoner i konflikt, kroppsspråk, forsvarsmekanismer, delpersonligheter, ikkevoldelig kommunikasjon, konfliktanalyse, empowerment
Del 2: Konfliktanalyse med fordypning i diagnose, prognose og intervensjon; megling ,dialog som redskap i konflikthåndtering, arbeid i jobbmiljøer og lokalmiljøer
Hver del tar 3 dager.
Kan tilpasses med forskjellig varighet.


2. Sjiraffspråk - Ikkevoldelig kommunikasjon

Skapt av Marshall Rosenberg (se også nederst på vedlegg om kursopplegg)
Introduksjon: 1/2 - 1 dag
Del 1: Forståelse av modellen med de 4 trinnene - 2 dager
Del 2: Ferdigheter i praktisering av sjiraffspråket - 2 dager
Del 3: Oppfølging - 1 dag
Kan tilpasses med forskjellig varighet. For å oppleve hvor virkningsfullt sjiraffspråk kan være, anbefales det en viss varighet og ikke for stor gruppe. Siden kommunikasjonsformen handler om å uttrykke seg personlig og i jeg-form, vil opplevelsen av den kontakt språket kan gi også avhenge av innstilling og engasjement til deltakerne. Erfaringsmessig stimulerer opplegget til et slikt engasjement.


3. Selvutvikling og personlighetsutvikling
Her er mer fokus på det personlige indre og mellommenneskelige plan. I dette inngår også jobbing med konflikthåndtering og kommunikasjon, men mer som redskaper i egen prosess. Opplegget kan tilrettelegges i forhold til bestemte tema, f. eks: "Kreativitetsutvikling", "Hvem er jeg?", "Samspill: Hvem er jeg i forhold til andre?", "Empati og kontakt", "Grenser", m.m.
Kan tilpasses forskjellig varighet, men minimum 2 dager.

Tilbake